PL EN

Etapy Leczenia

Przebieg leczenia ortodontycznego:

 • pierwsza konsultacja, podczas której przeprowadzany jest wywiad oraz badanie pacjenta
 • wizyta, na której wykonuje się zdjęcia twarzy i uzębienia pacjenta, wyciski na modele diagnostyczne oraz zdjęcie ortopantomograficzne i ew. cefalometryczne
 • przedstawienie planu leczenia wraz z kosztorysem
 • przyklejenie aparatu stałego lub pobranie wycisków celem wykonania aparatu wyjmowanego (ew. oddanie gotowego, prefabrykowanego aparatu)
 • wizyty kontrolne, na których „aktywuje się“ aparat/y oraz ew. wykonuje się zdjęcia twarzy i uzębienia pacjenta (ukazujące postępy leczenia)
 • zakończenie leczenia aktywnego – w przypadku aparatu stałego- zdjęcie elementów aparatu oraz natychmiastowe zastosowanie aparatów retencyjnych (w formie druciku przyklejonego na powierzchnię językową zębów przednich lub w formie aparatu wyjmowanego – płyka lub szyna retencyjna)
 • leczenie retencyjne – kontrola przebiegu leczenia podtrzymujacego uzyskane rezultaty w trakcie aktywnego leczenia ortodontycznego.

Przebieg leczenia obturacyjnego bezdechu sennego i chrapania:

 • pierwsza konsultacja, podczas której przepowadzany jest wywiad oraz badanie pacjenta
 • wycisk na aparat
 • oddanie aparatu, pouczenie o zasadach stosowania aparatu (zakładanie i ściąganie, prawidłowa higiena)
 • rozpoczęcie dopasowania aparatu
 • wizyty kontrolne.